Edukacja

Jakość życia
19.10.2021

Jakość życia osób ze zdiagnozowanymi nowotworami złośliwymi jelita grubego i odbytnicy, jest lepsza jeśli są aktywni fizycznie i spędzają mniej czasu w pozycji siedzącej. Badanie epidemiologiczne przeprowadzone w holenderskiej populacji prawie 400 osób po diagnozie nowotworu jelita grubego i odbytnicy (średnia wieku 67 lat) wskazuje, że u osób które są aktywne fizycznie oraz skracają czas spędzany w pozycji siedzącej, obserwuje się poprawę w codziennym funkcjonowaniu a także mniej długotrwałych problemów zdrowotnych. Nie mówimy tu o bieganiu maratonów, a o małych realnych działaniach, które każdy może wdrożyć do codziennej rutyny. Chodzi o to, aby więcej się ruszać a mniej czasu spędzać siedząc. Ta niewielka zmiana aktywności pozytywnie wpłynie na jakość życia i obniży poziom zmęczenia po diagnozie nowotworowej.

Z holenderskiego badania wynika, że zarówno krótszy czas spędzany w pozycji siedzącej jak i wyższa aktywność fizyczna wpływały korzystnie, niezależnie od siebie, na jakość życia po diagnozie nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy. W badaniu wykazano także, że osoby z niższym poziomem aktywności fizycznej, odnoszą większe korzyści zdrowotne poprzez skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej w relacji do osób bardziej aktywnych fizycznie. To bardzo istotna informacja szczególnie dla osób starszych czy z innymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają im zaangażowanie się w odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Dla tych osób zastąpienie czasu spędzanego wcześniej w pozycji siedzącej poprzez codzienne czynności w gospodarstwie domowym czy lekki spacer może być bardzo istotnym i osiągalnym celem do realizacji.

Benefits From Moving More, Sitting Less for CRC Survivors (medscape.com)