Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 947 832,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 799 032,95 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała spółka jawna z Nekli.

Projekt profilaktyczny skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 50-74 lat, u których nie rozpoznano wcześniej nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy i którzy nie byli leczeni w tym zakresie.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 50-74 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową ze względu na zachorowanie na raka jelita grubego, poprzez objęcie ich działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznym – badaniami kału na krew utajoną oraz – w określonych przypadkach – także kolonoskopią.

Projekt przewiduje prowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego spotkań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych zarówno do osób z odpowiedniego przedziału wiekowego (50-74 lat), jak również do lekarek i lekarzy oraz pielęgniarek i pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono konsultacje z zakresu genetyki onkologicznej dla osób, w rodzinie których zaobserwowano przypadki występowania nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 r.ż. Z tego powodu przy okazji zbierania próbek do badania każdy jego uczestnik będzie miał możliwość wypełnienia ankiety genetycznej, która zostanie następnie przeanalizowana przez specjalistów z onkologicznej poradni genetycznej OPEN.

W ramach programu prowadzona jest także edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

Warunki udziału w projekcie:

  • udział w spotkaniu edukacyjnym,

  • poprawne wypełnienie i podpisanie ankiety oraz oświadczenia uczestnika projektu,

  • zgłoszenie się w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym i przygotowaną próbką kału.

Osoby wyrażające chęć udziału w spotkaniu edukacyjnym, podczas którego rozdawane będą zestawy do pobrania próbki kału do badania, mające pod swoją opieką osobę zależną, nad którą sprawowana jest opieka proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem osrodek@open.poznan.pl w celu ustalenia możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki pielęgniarki nad osobą zależną w czasie trwania spotkania i dojazdu na nie.

O kontakt proszone są również osoby, od których ze względu na sprawowanie opieki nad osobą zależną, próbki do badana mają zostać odebrane bezpośrednio z domu oraz osoby, które nie mają możliwości dostarczenia próbki do badania w wyznaczonym terminie odbioru w swojej gminie.

Osobom, u których konieczne będzie wykonanie kolonoskopii zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na badanie do Poznania.

Wyniki badań Token umożliwiajacy zalogowanie
otrzymasz na swój telefon

Zaloguj się Instrukcja

Podaj numer PESEL w celu autoryzacji w serwisie

Miejsce spotkania

2021-08-04
14:00 16:00
Ryczywół Mickiewicza 10

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Urząd Gminy Ryczywół

2021-08-04
16:30 18:30
Oborniki Piłsudskiego 76

Informacje

Spotkanie edukacyjne - sala posiedzeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach

2021-08-05
12:00 14:00
Święciechowa Rynek 14a

Informacje

Spotkanie edukacyjne - sala sesyjna (I piętro)

2021-08-05
14:15 16:15
Włoszakowice Kurpińskiego 29

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Sala Widowiskowa GOK

2021-08-05
16:30 18:00
Wijewo Powstańców Wielkopolskich 19

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Wiejski Dom Kultury w Wijewie

2021-08-06
12:00 16:00
Ostrów Wielkopolski Partyzancka 15

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Szkoła Podstawowa nr 1

2021-08-09
09:00 13:00
Kórnik Krasickiego 1

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

2021-08-10
09:00 13:00
Ryczywół Mickiewicza 10

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Urząd Gminy Ryczywół

2021-08-10
09:00 13:00
Krzykosy Strażacka 6

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Świetlica wiejska w Krzykosach

2021-08-10
12:00 14:00
Rychtal Ogrodowa 12

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Świetlica Środowiskowa w Rychtalu

2021-08-10
14:15 16:15
Baranów Jana Pawła II 2

Informacje

Spotkanie edukacyjne - sala na Osiedlu Murator w Baranowie

2021-08-10
16:30 18:30
Kępno Sportowa 9

Informacje

Spotkanie edukacyjne - PROJEKT Kępno Sp. z o.o.

2021-08-11
09:00 12:00
Święciechowa Rynek 14a

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - sala sesyjna (I piętro)

2021-08-11
11:00 15:00
Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Starostwo Powiatowe (sala nr 107)

2021-08-12
09:00 13:00
Wijewo Powstańców Wielkopolskich 19

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Wiejski Dom Kultury w Wijewie

2021-08-12
12:00 16:00
Oborniki Piłsudskiego 76

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - sala posiedzeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach

2021-08-13
12:00 16:00
Włoszakowice Kurpińskiego 29

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Sala Widowiskowa GOK

2021-08-16
09:00 12:00
Rychtal Ogrodowa 12

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Świetlica Środowiskowa w Rychtalu

2021-08-17
09:00 12:00
Baranów Jana Pawła II 2

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - sala na Osiedlu Murator w Baranowie

2021-08-18
12:00 16:00
Kępno Sportowa 9

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - PROJEKT Kępno Sp. z o.o.

2021-08-18
17:00 19:00
Września Kościuszki 21

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Wrzesiński Ośrodek Kultury

2021-08-24
12:00 16:00
Września Kościuszki 21

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Wrzesiński Ośrodek Kultury

Pełna Lista Spotkań