Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski

O projekcie

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” jest realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 374 584,40 zł

Kwota dofinansowania: 2 255 394,40 zł

Partnerami projektu są Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” S.C. Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała z Nekli.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 50-67 lat, u których nie rozpoznano wcześniej nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy i którzy nie byli leczeni w tym zakresie.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 50-67 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową ze względu na zachorowanie na raka jelita grubego, poprzez objęcie ich działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznym – badaniami kału na krew utajoną oraz – w uzasadnionych przypadkach – także kolonoskopią.

Projekt przewiduje prowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego spotkań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych zarówno do osób z odpowiedniego przedziału wiekowego (50-67 lat), jak również do lekarzy i pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W wybranych spotkaniach uczestniczyć będą wolontariusze z ramienia Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, wzbogacając spotkania o swoje osobiste doświadczenia związane z chorobą nowotworową.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono konsultacje z zakresu genetyki onkologicznej dla osób, w rodzinie których zaobserwowano przypadki występowania nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 r.ż. Z tego powodu przy okazji zbierania próbek do badania każdy jego uczestnik będzie proszony o wypełnienie ankiety genetycznej, która zostanie następnie przeanalizowana przez specjalistów z onkologicznej poradni genetycznej OPEN.

W ramach projektu przewidywany jest zakup dwóch kolonoskopów w celu wykonywania pogłębionej diagnostyki u osób z podwójnym dodatnim wynikiem badania na krew utajoną w kale.

Warunki udziału w badaniu:

  • udział w spotkaniu edukacyjnym,

  • podpisanie Oświadczenia Uczestnika Projektu,

  • poprawne wypełnienie i podpisanie ankiety,

  • zgłoszenie się w wyznaczonym dniu z dowodem osobistym i przygotowaną próbką kału.

Osoby wyrażające chęć udziału w spotkaniu edukacyjnym, podczas którego rozdawane będą zestawy do pobrania próbki kału do badania, mające pod swoją opieką osobę zależną, nad którą sprawowana jest opieka proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem osrodek@open.poznan.pl w celu ustalenia możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki pielęgniarki nad osobą zależną w czasie trwania spotkania i dojazdu na nie.

O kontakt proszone są również osoby, od których ze względu na sprawowanie opieki nad osobą zależną, próbki do badań mają zostać odebrane bezpośrednio z domu.

Osobom, u których konieczne będzie wykonanie kolonoskopii zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na badanie do Poznania.

Wyniki badań Token umożliwiajacy zalogowanie
otrzymasz na swój telefon

Zaloguj się Instrukcja

Podaj numer PESEL w celu autoryzacji w serwisie

Badania profilaktyczne – mammografia i cytologia

Miejsce spotkania

Wybierz Miasto
2019-09-03
15:00 17:00
Biedrusko Zjednoczenia 4

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Dom Osiedlowy w Biedrusku

2019-09-03
17:30 19:30
Szamotuły Dworcowa 26

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Sala Sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach

2019-09-04
15:00 17:00
Dopiewo Szkolna 21

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Sala OSP w Dopiewie

2019-09-04
17:15 19:15
Duszniki Jana Pawła II 8

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury (sala kameralna - nad Pocztą Polską)

2019-09-05
15:00 17:00
Nekla Wiosny Ludów 2B

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Nekielski Ośrodek Kultury

2019-09-05
17:15 19:15
Swarzędz Poznańska 14

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Ośrodek Kultury w Swarzędzu

2019-09-07
11:00 15:00
Biedrusko Zjednoczenia 4

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Dom Osiedlowy w Biedrusku

2019-09-09
12:00 16:00
Szamotuły Dworcowa 26

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - sala nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach

2019-09-11
12:00 16:00
Duszniki Jana Pawła II 8

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury (sala kameralna - nad Pocztą Polską)

2019-09-11
15:00 17:00
Żerków A. Mickiewicza 5

Informacje

Spotkanie edukacyjne - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

2019-09-11
17:15 19:15
Jarocin Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

Informacje

Spotkanie edukacyjne - JOK Jarocin (sala widowiskowa)

2019-09-12
12:00 16:00
Dopiewo Szkolna 21

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Sala OSP w Dopiewie

2019-09-12
15:00 17:00
Kaźmierz Szamotulska 20 D

Informacje

Spotkanie edukacyjne - salka konferencyjna Urzędu Gminy w Kaźmierzu

2019-09-12
17:15 19:15
Pniewy Dworcowa 37

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Urząd Miejski w Pniewach

2019-09-13
12:00 16:00
Swarzędz Poznańska 14

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Ośrodek Kultury w Swarzędzu

2019-09-13
12:00 16:00
Nekla Wiosny Ludów 2B

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Nekielski Ośrodek Kultury

2019-09-17
12:00 16:00
Żerków A. Mickiewicza 5

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

2019-09-18
12:00 16:00
Jarocin Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - JOK Jarocin (sala nr 4, parter)

2019-09-19
12:00 16:00
Kaźmierz Szamotulska 20 D

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - salka konferencyjna Urzędu Gminy w Kaźmierzu

2019-09-20
12:00 16:00
Pniewy Dworcowa 37

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Urząd Miejski w Pniewach

Pełna Lista Spotkań

Partnerzy Projektu

Ankieta