Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 947 832,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 799 032,95 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała spółka jawna z Nekli.

Projekt profilaktyczny skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 50-74 lat, u których nie rozpoznano wcześniej nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy i którzy nie byli leczeni w tym zakresie.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 50-74 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową ze względu na zachorowanie na raka jelita grubego, poprzez objęcie ich działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznym – badaniami kału na krew utajoną oraz – w określonych przypadkach – także kolonoskopią.

Projekt przewiduje prowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego spotkań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych zarówno do osób z odpowiedniego przedziału wiekowego (50-74 lat), jak również do lekarek i lekarzy oraz pielęgniarek i pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono konsultacje z zakresu genetyki onkologicznej dla osób, w rodzinie których zaobserwowano przypadki występowania nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 r.ż. Z tego powodu przy okazji zbierania próbek do badania każdy jego uczestnik będzie miał możliwość wypełnienia ankiety genetycznej, która zostanie następnie przeanalizowana przez specjalistów z onkologicznej poradni genetycznej OPEN.

W ramach programu prowadzona jest także edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

Warunki udziału w projekcie:

  • udział w spotkaniu edukacyjnym,

  • poprawne wypełnienie i podpisanie ankiety oraz oświadczenia uczestnika projektu,

  • zgłoszenie się w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym i przygotowaną próbką kału.

Osoby wyrażające chęć udziału w spotkaniu edukacyjnym, podczas którego rozdawane będą zestawy do pobrania próbki kału do badania, mające pod swoją opieką osobę zależną, nad którą sprawowana jest opieka proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem osrodek@open.poznan.pl w celu ustalenia możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki pielęgniarki nad osobą zależną w czasie trwania spotkania i dojazdu na nie.

O kontakt proszone są również osoby, od których ze względu na sprawowanie opieki nad osobą zależną, próbki do badana mają zostać odebrane bezpośrednio z domu oraz osoby, które nie mają możliwości dostarczenia próbki do badania w wyznaczonym terminie odbioru w swojej gminie.

Osobom, u których konieczne będzie wykonanie kolonoskopii zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na badanie do Poznania.

Wyniki badań Token umożliwiajacy zalogowanie
otrzymasz na swój telefon

Zaloguj się Instrukcja

Podaj numer PESEL w celu autoryzacji w serwisie

Miejsce spotkania

2022-05-23
12:00 16:00
Kleszczewo Poznańska 4a

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Świetlica Środowiskowa w Kleszczewie (przy Urzędzie Gminy)

2022-05-23
15:00 17:00
Komorniki Stawna 1

Informacje

Spotkanie edukacyjne - sala sesyjna Urzędu Gminy Komorniki

2022-05-23
17:15 19:15
Konarzewo Poznańska 19a

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Konarzewie

2022-05-24
12:00 16:00
Kostrzyn Poznańska 33

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie

2022-05-25
12:00 16:00
Trzcinica Jana Pawła II 47

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Urząd Gminy Trzcinica (sala nr 10)

2022-05-25
12:00 16:00
Łęka Opatowska Szkolna 4

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Rządcówka w Łęce Opatowskiej

2022-05-26
12:00 16:00
Bralin Lipowa 30

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Klub "Senior+" w Bralinie

2022-05-27
12:00 16:00
Perzów Perzów 77A

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

2022-05-30
12:00 16:00
Konarzewo Poznańska 19a

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Konarzewie

2022-05-31
12:00 16:00
Komorniki Stawna 1

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Urząd Gminy Komorniki (pokój 002)

2022-05-31
12:30 13:30
Czempiń Nowa 2

Informacje

Drugi odbiór próbek do badania - Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA (sala spotkań)

2022-05-31
14:00 15:00
Stęszew Poznańska 22A

Informacje

Drugi odbiór próbek do badania - Dom Kultury w Stęszewie (sala konferencyjna)

2022-06-06
15:00 17:00
Suchy Las Szkolna 16

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

2022-06-13
11:00 14:00
Suchy Las Szkolna 16

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

2022-06-13
15:00 17:00
Żerków Kolejowa 21

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Centrum Aktywności Lokalnej

2022-06-13
17:15 19:15
Mosina Dworcowa 4

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Mosiński Ośrodek Kultury (sala kolumnowa)

2022-06-17
12:30 14:30
Budzyń Rogozińska 52

Informacje

Spotkanie edukacyjne - Szkoła Podstawowa w Budzyniu

2022-06-21
12:00 16:00
Mosina Dworcowa 3

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Gminne Centrum Informacji w Mosinie (II piętro, sala 219)

2022-06-22
12:00 16:00
Żerków Kolejowa 21

Informacje

Pierwszy odbiór próbek do badania - Centrum Aktywności Lokalnej

Pełna Lista Spotkań