Edukacja

Klasyfikacja raka jelita grubego
25.11.2020

Aby podjąć działania terapeutyczne, należy na początku określić stopień zaawansowania choroby. W zależności od wielkości guza, obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych oraz stwierdzeniu przerzutów odległych lekarze wybierają optymalne leczenie dla danego stadia choroby.

Podstawowym sposobem oceny nowotworu jest klasyfikacja TNM, której nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: tumour – guz , node węzeł (chłonny), metastasis przerzut (odległy).

Dla raka jelita grubego używa się również klasyfikacji Dukesa oraz Astlera-Collera, które przyporządkowują nowotwory jelita grubego do odpowiednich grup zaawansowania klinicznego, obecnie odchodzi się od ich stosowania.
Najbardziej aktualną skalą jest określenie stopnia zaawansowania na podstawie klasyfikacji UICC/AJCC która, ściśle wiąże się z rokowaniem.

Stopień 0

Tis

N0

M0

Stopień I

T1

N0

M0

T2

N0

M0

Stopień II

T3

N0

M0

T4

N0

M0

Stopień III

każdy T

N1

M0

każdy T

N2

M0

Stopień IV

każdy T

każdy N

M1