Edukacja

Leczenie nowotworu jelita grubego
25.11.2020

Główną terapią raka jelita grubego jest leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu chorobowo zmienionego fragmentu jelita z marginesem zdrowych tkanek oraz usunięciu okolicznych węzłów chłonnych.

Rokowanie po operacji zależy od stopnia zaawansowania choroby.

Chemioterapia uzupełniająca zwiększa odsetek wyleczeń u chorych charakteryzujących się dużym ryzykiem nawrotu, a chemioterapia paliatywna istotnie wydłuża czas życia chorych.

W przeciwieństwie do raka odbytnicy, radioterapia jako metoda leczenia chorych na raka okrężnicy ma niewielkie znaczenie.

Należy pamiętać, iż w onkologii dąży się do zindywidualizowania leczenia co oznacza, że każdy pacjent powinien być rozważany przez różnych specjalistów na tak zwanych konsyliach lekarskich.

Przy wyborze leczenia bierze się pod uwagę wiek pacjenta, jego choroby współistniejące oraz bezpośrednio charakterystykę obecnej choroby nowotworowej.