Edukacja

Mikroflora jelitowa
20.04.2022

„Mikroflora jelitowa człowieka stanowi jeden z najbardziej zróżnicowanych gatunkowo ekosystemów. Liczba drobnoustrojów jelitowych człowieka to ponad 1000 gatunków bakterii, co stanowi 10-krotność liczby komórek naszego organizmu. Możliwe jest występowanie w ludzkich jelitach aż 1500 gatunków bakterii”.

Mikroflora jelitowa każdego człowieka jest wyjątkowa i niepowtarzalna – jak odcisk palca. Na jej skład wpływają: wiek, dieta, terapie antybiotykowe, perystaltyka oraz wytwarzanie metabolitów przez bakterie. Nie można ściśle określić, jakie drobnoustroje i w jakiej liczbie powinny być obecne w jelitach człowieka ani jaki „profil” drobnoustrojów jest wskazany lub niewskazany dla zdrowia danej osoby.

Na obecność poszczególnych bakterii w organizmie ma wpływ wiele czynników. W mikroflorze dzieci, które przyszły na świat w sposób naturalny, obecne są bakterie zasiedlające florę pochwy matki, takie jak Lactobacillus i Prevotella. Za to dzieci urodzone poprzez cesarskie cięcie, mają w organizmie więcej bakterii, zasiedlających powierzchnię skóry matki.

W wieku niemowlęcym skład drobnoustrojów zależny jest od sposobu karmienia. W przypadku karmienia piersią przeważają bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, natomiast w przypadku stosowania sztucznego mleka zauważalna jest dominacja Bacteroides i Clostridium.

Noworodki z krajów rozwijających się mają bardziej zróżnicowaną mikroflorę jelitową, niż dzieci urodzone w krajach Europy Zachodniej. W przeciągu pierwszych lat życia mikroflora stopniowo formuje się w typowy zestaw drobnoustrojów dorosłego człowieka. Skład mikroflory 2-letniego dziecka przypomina składem tę znajdującą się u dorosłego człowieka

W każdym gramie treści jelita grubego obecnych jest ok. 1010-1012 jtk, należących do ok. 800 gatunków z 9 typów bakterii. Wśród mikroflory jelitowej człowieka można wyróżnić trzy grupy drobnoustrojów (pożyteczne, oportunistyczne i chorobotwórcze), które u zdrowych osób pozostają w stanie równowagi biologicznej.

Jednak obecność w organizmie, pewnych gatunków bakterii, może predysponować do rozwoju chorób takich jak: nieswoiste zapalenie jelit, nowotwory, alergie czy otyłość.

Na podstawie: „Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka – znaczenie, rozwój, modyfikacje” - Olga Krakowiak, Renata Nowak, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.