Edukacja

Niewinne wino
03.03.2021


Wyniki dotychczasowych badań nad wpływem picia wina na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy nie dały podstaw do jednoznacznego wniosku czy jest to czynnik ochronny czy może jednak czynnik ryzyka. W związku z powyższym, przeprowadzono meta-analizę obserwacyjnych badań epidemiologicznych (9 badań kohortowych oraz 8 badań typu case-control) na podstawie 12110 przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Wyniki wskazują, ze konsumpcja wina nie zwiększa ogólnego ryzyka zachorowania na tego typu nowotwory (SRR=0.99, 95%CI=0.89-1.10). Brak zależności wykazano dla kobiet i mężczyzn, zarówno dla nowotworów jelita grubego jaki i oddzielnie dla nowotworów odbytnicy. Poziom konsumpcji również nie wpływał na ryzyko zachorowania. Brak wpływu wykazano zarówno przy niskim do średniego spożycia (poniżej 2 lampek wina dziennie; jedna lampka 150 ml), jak i przy konsumpcji na poziomie wysokim (2 lampki dziennie i więcej). Wyniki przeprowadzonej meta-analizy, której wyniki opublikowane zostały na łamach European Journal of Cancer Prevention, wskazują na brak związku pomiędzy spożyciem wina a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.

https://journals.lww.com/eurjc...