Edukacja

Oś mózgowo-jelitowa
31.05.2022

Stany lękowe, zaburzenia nastroju, skłonności do depresji mogą wynikać z kondycji mikrobioty jelitowej. Nasze jelita i mózg są w stałym kontakcie.

W jelitach znajduje się sieć ok. 200 mln neuronów, więcej niż w rdzeniu kręgowym i obwodowym układzie nerwowym. Oś mózgowo-jelitowa stanowi sieć neuronów łączących centralny układ nerwowy z przewodem pokarmowym. Informacje pomiędzy nimi są przenoszone w obie strony. Przy czym z jelit do mózgu trafia 90% informacji, z mózgu do układu pokarmowego 10%.

Jednym z kluczowych elementów osi jest mikroflora jelitowa, na której stan ma wpływ dieta, stres, stosowane leki, zwłaszcza antybiotyki. Bakterie jelitowe nie tylko uczestniczą w trawieniu resztek pokarmowych i biorą udział w syntezie witamin czy stymulują układ odpornościowy, ale także wytwarzają substancje takie jak: serotonina, melatonina, GABA, katecholaminy, histamina, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu, nastrój oraz zachowania. Naukowcy, coraz częściej skłaniają się ku hipotezie, że wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych ma swój początek w jelitach.