Edukacja

Pandemiczna zapaść w profilaktyce i diagnostyce onkologicznej
13.03.2022


O niemal 40% spadła zgłaszalność Polaków na profilaktyczne badania w kierunku wykrycia raka jelita grubego - porównując 2019 i 2020 rok. Jeszcze większy spadek, bo o 60 proc., zaobserwowano, jeśli chodzi o zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego wykonywane w warunkach szpitalnych. Zmniejszeniu zgłaszalności nabadania przesiewowe towarzyszyła wymuszona pandemią zmiana stylu życia wielu Polaków – zmniejszenie aktywności fizycznej orazpogorszenie nawyków żywieniowych.

Zmiany organizacyjne systemu ochrony zdrowia w okresie epidemii spowodowały znaczne zmniejszenie wydolności diagnostyki u osób z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworów, która jeszcze przed epidemią była w naszym kraju niedostatecznie sprawna i racjonalna.

Na spadek diagnozowania i leczenia chorób innych niż ta wywołana przez SARS-CoV-2 wpływ miały decyzje administracyjne oraz lęk pacjentów przed zakażeniem covid 19 w placówkach opieki zdrowotnej. W czasie pandemii pacjentom towarzyszy ograniczony dostęp do diagnostyki, zawieszenie wykonywania części zabiegów i świadczeń, wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenia, odwoływanie zabiegów lub świadczeń z obawy przed zakażaniem COVID-19, strach pacjentów przed bolesnym badaniem, niespójne komunikaty dotyczące rzeczywistej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, wyłączenie wielu ośrodków/ oddziałów, które stały się albo szpitalami jednoimiennym albo występują w nich zakażenia/kwarantanny.

Źródło:https://zdrowie.pap.pl/, Puls Medycyny