Edukacja

Polipy jelita grubego
08.02.2021

Polipy jelita grubego to uwypuklenia błony śluzowej jelita ponad jej powierzchnię. Wykrywa się je u 20-40% pacjentów, którzy poddali się kolonoskopii. Nieduże zmiany najczęściej są usuwane podczas badania, inne wymagają poważniejszej interwencji chirurgicznej.

Polipy jelita grubego to łagodne nowotwory, których część, jeśli nie zostaną w porę zdiagnozowane i usunięte, może przekształcić się w zmiany złośliwe.

Czas wzrostu polipa i przekształcenia go w nowotwór złośliwy wynosi około 10-12 lat. Kluczowe dla niedopuszczenia do przekształcenia polipów w nowotwory złośliwe jest jak najwcześniejsze ich wykrywanie i usuwanie. Ponieważ polipy rzadko dają jakiekolwiek objawy, bardzo ważne jest prowadzenie i uczestniczenie w badaniach profilaktycznych. Najskuteczniejszym badaniem potwierdzającym obecność polipów jelita grubego jest kolonoskopia.

Większość polipów, przez długi czas, nie powoduje żadnych objawów i jest wykrywana przypadkowo. Objawy, które powinny nas zaniepokoić to: zmiana rytmu wypróżnień, zaparcia, i biegunki, zwłaszcza z domieszką krwi lub śluzu, parcie na stolec, bóle brzucha. Przy wystąpieniu któregoś z powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko wystąpienia polipów jelita grubego jest większe u osób:

- po 50-tym roku życia;

- z nadwagą;

- nadużywających alkoholu;

- palących nałogowo papierosy;

- prowadzących siedzący tryb życia;

- w których rodzinach występowały już polipy jelita.

Ze względu na budowę histologiczną polipy dzielą się na:

  • gruczolakowe - 90% polipów zagrożonych zmianą w nowotwór złośliwy. Ryzyko zezłośliwienia polipa gruczolakowego o średnicy > 2 cm wynosi 10-50%.
  • hiperplastyczne - Ryzyko przemiany złośliwej nie jest tak znaczne jak w przypadku polipów gruczolakowych, jednak duże i mnogie polipy hiperplastyczne powinny być usuwane.
  • hamartomatyczne – występują często w zespołach uwarunkowanych genetycznie
  • rzekome (pseudopolipy) - powstają w wyniku zniszczenia błony śluzowej przez proces chorobowy (najczęściej w przypadkach wrzodziejącego zapalenia jelita grubego).