Edukacja

Rak jelita grubego - co to?
24.11.2020

Nowotwór jelita grubego, jest to rak lokalizujący się w obrębie okrężnicy, esicy, odbytnicy i odbytu. Jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. Na raka jelita grubego zdecydowanie częściej zapadają mężczyźni niż kobiety. Choroba nowotworowa jelita grubego rzadko występuje przed 40 r.ż., z wyjątkiem genetycznie uwarunkowanych zespołów polipowatości. Szczyt zachorowalności przypada na 75 r.ż.

Jelito grube można anatomicznie podzielić na okrężnice i odbytnice.

Okrężnica to najdłuższa i największa część jelita grubego, składająca się z czterech części:

-wstępującą (wstępnica, okrężnica wstępująca),

-poprzeczną (poprzecznica, okrężnica poprzeczna),

-zstępującą (zstępnica, okrężnica zstępująca),

-esowatą (esica, okrężnica esowata).

Rak jelita grubego lokalizuje się: w odbytnicy (30–50%), esicy (15–20%), wstępnicy (14%), poprzecznicy (9%) i zstępnicy (6%). Chorzy operowani z powodu raka jelita grubego w około 20% diagnozowani są w zaawansowanym stadium choroby.

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów: „Umieralność z powodu nowotworów jelita grubego w Polsce jest wśród mężczyzn wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej - w 2010 roku współczynnik umieralności był o około 50% wyższy niż średni dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku). Wśród kobiet umieralność na raka jelita grubego jest nieznacznie wyższa niż średnia dla Europy” (rys. 5). http://onkologia.org.pl/nowotw...

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory jelita grubego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej