Edukacja

Spadek umieralności na nowotwory złośliwe w krajach Unii Europejskiej
05.06.2021


Najnowsze dane,z raportu opublikowanego na łamach Annals of Oncology, wskazują na kontynuację spadkowego trendu umieralności na nowotwory złośliwe w krajach Unii Europejskiej zarówno u kobiet jak i wśród mężczyzn. Autorzy podkreślają, że nie jest jeszcze znany potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na przeżywalność po diagnozie nowotworu.

W 2021 roku 1267000 osób umrze w krajach UE z powodu nowotworów złośliwych. W ciągu 23 lat od szczytu umieralności na raka w Europie (w 1998 roku), zgonów jest mniej o prawie 5 mln. Dowodzi to skuteczności badań profilaktycznych oraz podejmowanych wcześnie skutecznych terapii.

Analizy wskazują, że w okresie 2015-2021 w krach UE nastąpi spadek umieralności na nowotwory:

- piersi (o 7.8%),

- jelita grubego i odbytnicy (o 4.8% u mężczyzn oraz o 9.6% u kobiet),

- gruczołu krokowego (o 8.7%),

- trzonu macicy (o 3.5%),

- jajnika (o 8.9%),

- żołądka (o 14.1% u mężczyzn oraz o 16.3% u kobiet).

W przypadku nowotworów złośliwych płuca, umieralność u mężczyzn spadnie o 10%, natomiast u kobiet wystąpi 6.5% wzrost umieralności. Tendencja spadkowa nie dotyczy umieralności z powodu nowotworów trzustki u obu płci oraz nowotworów płuca u kobiet.

Wyniki cytowanej analizy dają nadzieję na przyszłość, jednak autorzy podkreślają, że należy brać pod uwagę potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na przeżywalność po diagnozie nowotworu. U pacjentów onkologicznych z infekcją SARS-CoV-2 obserwuje się wyższe ryzyko zgonu niż u osób bez nowotworu, chociaż podatność na niekorzystny przebieg infekcji jest różna dla poszczególnych typów nowotworów. Trudno dokładnie oszacować jaki będzie efekt pandemii w obszarze onkologii, należy jednak założyć że konsekwencje będą widoczne.

https://www.annalsofoncology.o...