Edukacja

Trzymaj wagę!
19.06.2021


Nadwaga i otyłość brzuszna znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory – dowodzą brytyjscy naukowcy. Wśród mężczyzn wzrasta ryzyko raka żołądka, nowotworów nerki oraz jelita grubego. Wśród kobiet rośnie zagrożenie rakiem trzonu macicy, nowotworami nerki i rakiem piersi.

Celem badania, którego wyniki opublikowane zostały na łamach The American Journal of Clinical Nutrition, było oszacowanie łącznego wpływu wartości BMI oraz obwodu talii na ryzyko nowotworów. Wskaźnik masy ciała (BMI - Body Mass Indeks) oraz obwód talii to mierniki nadwagi oraz otyłości brzuszne.

Analizę przeprowadzono w brytyjskiej populacji na próbie prawie 400 tys. osób (w tym 54.5% kobiet) w wieku 37-73 lata.

Kategoria „nadwaga” obejmowała osoby z BMI >=25. Do kategorii „otyłość brzuszna” włączono mężczyzn z obwodem talii >=94 cm oraz kobiety z obwodem tali >=80 cm. Ryzyko zachorowania i zgonu z powodu nowotworów złośliwych oszacowano dla 4 kategorii:

- normalna masa ciała i brak otyłości brzusznej,

- normalna masa ciała plus otyłość brzuszna,

- nadwaga bez otyłości brzusznej,

- nadwaga i otyłość brzuszna.

U mężczyzn z nadwagą i otyłością brzuszną (w porównaniu do mężczyzn z normalną masa ciała i normalnym obwodem talii) zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na 3 typy nowotworów złośliwych:

- nowotwory żołądka, wzrost ryzyka o 75%;

- nowotwory nerki, wzrost ryzyka o 45%;

- nowotwory jelita grubego i odbytnicy, wzrost ryzyka o 31% .

W grupie kobiet, przy podobnym porównaniu jak u mężczyzn, wzrost ryzyka zachorowania wykazano dla:

- nowotworów trzonu macicy, ponad dwukrotny wzrost;

- nowotworów nerki, wzrost ryzyka o 84%;

- nowotworów piersi o 24%;

- wszystkich nowotworów wzrost ryzyka o 7%.

Wyniki badania potwierdziły również, że w przypadku nowotworów trzonu macicy, nadwaga oraz otyłość brzuszna wiążą się z istotnym wzrostem ryzyka zgonu.

https://academic.oup.com/ajcn/...