Edukacja

Zachorowania na raka jelita grubego w Polsce
18.03.2021

Polacy coraz częściej chorują na nowotwory jelita grubego. W 2017 roku zarejestrowano 18309 nowych przypadków zachorowań (8131 u kobiet, 10178 u mężczyzn). Według prognoz w roku 2027 w Polsce będzie około 25000 nowych zachorowań na raka jelita grubego rocznie. Dla nowotworów jelita grubego i odbytnicy obserwowana jest tendencja wzrostowa współczynników zachorowalności.

Nowotwory złośliwe jelita grubego zajmują trzecie miejsce pod względem liczby zachorowań wśród mężczyzn w Polsce i drugie wśród kobiet. Większość zachorowań ma miejsce po 50 roku życia.

Pod względem liczby zgonów, nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy znajdują się na drugim miejscu u mężczyzn oraz na trzecim miejscu u kobiet. W Polsce w 2017 roku, zmarło 12270 chorych na nowotwory jelita grubego (5370 kobiety, 6900 mężczyzn). Wśród mężczyzn, z zdiagnozowanymi nowotworami jelita grubego i odbytnicy, obserwowany jest wzrost umieralności. Wśród kobiet liczba zgonów nie wzrasta (na podstawie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów).

Istotnym czynnikiem ryzyka występowania nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy jest historia rodzinna. Podwyższone ryzyko zachorowania obserwuje się w przypadku występowania w najbliższej rodzinie nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 rokiem życia. Występowanie zespołów dziedzicznych HNPCC (niepolipowaty rak jelita grubego) i FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowata) predysponuje do zachorowań. Na rozwój nowotworów jelita grubego i odbytnicy wpływają również czynniki związane ze stylem życia.

Badaniem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i odbytnicy, zalecanym przez Radę Unii Europejskiej jest badanie na obecność krwi utajonej w kale dla osób w wieku 50-74 lata oraz kolonoskopia i sigmoidoskopia.

Leczenie nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby oraz ewentualnego jej rozsiewu. Podstawową metodą terapeutyczną jest całkowita resekcja guza. Do schematów leczenia skojarzonego włączane są radioterapia i chemioterapia, stosowane również w przypadku nowotworów nieoperacyjnych.