Instrukcja

1. W celu pobrania wyniku badania na krew utajoną w kale przez INTERNET proszę wejść na stronę internetową: https://badaniaopen.pl/ i wpisać swój numer PESEL w polu ZALOGUJ SIĘ.

2. Po wprowadzeniu PESELU na podany przy oddaniu próbki nr telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło, które należy wpisać w odpowiednim polu, aby móc się zalogować i sprawdzić wynik.

3. Po zalogowaniu się wyświetlona zostanie lista dokumentów do pobrania – wynik badania.

Otwarcie tego dokumentu wymaga zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader. Aby pobrać oprogramowanie Acrobat Reader skorzystaj z poniższego odnośnika.

https://get.adobe.com/pl/reader/