Edukacja

Leczenie nowotworu odbytnicy
25.11.2020


Leczenie chorych na raka odbytnicy wymaga współdziałania chirurga, radioterapeuty, onkologa klinicznego, radiologa i patologa — szczególnie ważna, poza chirurgią, jest rola radioterapii.

Rak odbytnicy jest umiejscowiony w odcinku jelita grubego od brzegu odbytu do wysokości 12–15 cm — nowotwory złośliwe zlokalizowane wyżej leczy się tak jak raka okrężnicy.
Leczenie operacyjne raka odbytnicy ma na celu pozostawienie sprawnie działających zwieraczy, aby nie upośledzić zdolność do kontrolowanej defekacji przez pacjentów.

Bardzo ważne działanie terapeutyczne w przypadku tego nowotworu ma radioterapia przedoperacyjna.
U chorych z niekorzystnymi czynnikami rokowniczym, którzy byli nieleczeni przedoperacyjnie rozważa się zastosowanie pooperacyjnej chemio radioterapii. Chemioterapia prowadzona jest na podobnych zasadach jak w nowotworach okrężnicy.leczenie nowotworów okrężnicy

Rokowanie w raku odbytnicy, zależny od stopnia zaawansowania choroby. Im nowotwór jest bardziej zaawansowany, zajmuje węzły chłonne i daje dalekie przerzuty tym odsetek 5-letnich przeżyć jest niższy. Dla I stopnia wynosi ok. 70%, natomiast dla IV ok. 6%.